Chemikalia
Jul 06, 2017

Chemikaliów odnosi się do czystej substancji i mieszaniny różnych elementów, czy naturalne lub sztuczne, to wszystkie substancje chemiczne. Według rejestru amerykański dokumentacji chemicznej świat ma aż siedem milionów rodzajów chemikaliów,które zostały wymienione jako towar ma więcej niż 10 gatunków, istnieje ponad 70 000 rodzajów często używanych na całym świecie, każdego roku na nowych chemikaliów mają ponad 1000 gatunków.

Dzień rodziny jest szeroko stosowany w różnych substancji chemicznych. Takich jak pestycydy, środki dezynfekujące, detergenty, pralniach są przydatne, ale również uwalniają toksyczne gazy. Anilina jest wysoce toksyczny dla produkcji niewielką ilość chemii, takich jak farby, pestycydy, fungicydy. Powszechnie stosowane jako rozpuszczalniki, ogień środek gaśniczy, szt CCl4, używane jako środki odtłuszczające

CH3CCl3, używane jako czynnik chłodniczy dmuchanie agentów CHF2Cl chlorowanych węglowodorów są głównymi źródłami zanieczyszczenia.


Produkty