Materiały ognioochronne
Jun 08, 2017

Ze względu na niski wskaźnik tlenowy materiału polimerowego, do 21% zawartości tlenu w powietrzu wystarcza, aby spełnić większość warunków spalania materiałów polimerowych. Ponadto uwolnienie dymu i toksycznych gazów podczas spalania materiałów polimerowych, nie tylko szkodliwych dla zdrowia ludzi, ale również powoduje zanieczyszczenie środowiska.

W celu zmniejszenia palności materiałów polimerowych, aby zapobiec pożarom, powstały środki zmniejszające palność. Z definicji można stosować środki zmniejszające palność, aby zapobiec palnym materiałom, które zapobiegają zapłonowi materiału i dodatkom hamującym rozprzestrzenianie się płomienia.

Produkty