Odczynniki flotacyjne

Odczynniki flotacyjne

Środki flotacyjne zwykle dzielą się na trzy kategorie: kolektory, spieniacze, regulatory, które służą do separacji minerałów siarczkowych i niewsiarczynowych z rud.

Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik jest używany do ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Gdy nie mieszalny ze sobą dwóch cieczy, substancja wyodrębnione ekstrahuje się gdy rozpuszczalność dwóch cieczy jest bardzo różne.

Inne substancje chemiczne

Inne substancje chemiczne

Inne substancje chemiczne obejmują środki zmniejszające palność fosforu i chemikalia aminowe. Większość organicznych środków zmniejszających palność na bazie fosforu ma zalety niskiego dymu, nietoksycznego, niskowrzącego, bezhalogenowego itp. I odpowiada trendowi rozwojowemu środków zmniejszających palność i ma dobre perspektywy rozwoju.

Produkty